Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προσωπικά Δεδομένα

Τελευταία ενημέρωση: 3/2/2021

Έχουμε εισαγάγει εγκαταστάσεις ασφαλείας από εμάς για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν εισάγετε, μεταδίδετε ή εργάζεστε με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Διαβίβασή Σε Τρίτους

Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να αποκαλυφθούν από εμάς μόνο εάν είναι απαραίτητα για: 

  • προστασία των δικαιωμάτων ή της περιουσίας μας
  • λήψη άμεσων ενεργειών σχετικά με την προσωπική ασφάλεια του προσωπικού μας ή των καταναλωτών υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια. 

Τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας κατά την εγγραφή σας, ενδέχεται να μεταδοθούν σε τρίτα μέρη και άτομα που συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.

Cookies

Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, το αρχείο “cookie” εγγράφεται στον υπολογιστή του (εάν ένας χρήστης επιτρέπει τη λήψη τέτοιων αρχείων). Εάν ένας χρήστης έχει ήδη επισκεφτεί αυτόν τον ιστότοπο, το cookie αρχείων διαβάζεται από τον υπολογιστή. Εκτός από άλλους σκοπούς, χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την καταγραφή των στατιστικών επισκεπτών. 

Τέτοια δεδομένα μάς βοηθούν να προσδιορίσουμε τι είδους πληροφορίες αποστέλλονται σε πελάτες μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία για αυτούς. Αυτή η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται σε γενικευμένη μορφή και δεν αφορά ποτέ τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη.

Αλλαγές

Η αίτηση εμπιστευτικής αποκάλυψης πρέπει να ενημερώνεται περιοδικά. Στη συνέχεια, η ημερομηνία της προηγούμενης ενημέρωσης που αναφέρεται στην αρχή του εγγράφου θα αλλάξει. Οι ειδοποιήσεις σχετικά με αυτές τις αλλαγές θα τοποθετηθούν σε εμφανή θέση των ιστοσελίδων μας.

Shares